Seminarium upowszechniające na Politechnice Śląskiej

Seminarium upowszechniające dla pracowników naukowych z uczelni technicznych w Polsce oraz przedstawicieli przemysłu odbyło się na Politechnice Śląskiej w dniu 6 czerwca 2023 r. Seminarium zostało zorganizowane jako część obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Zakładu i Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Politechniki, która jest jednostką wiodącą w realizacji projektu. Seminarium zgromadziło ponad 30 uczestników, w szczególności … Czytaj dalej

Seminarium upowszechniające w Tallinn University of Technology

W dniu 11 maja 2023 r. zorganizowane zostało seminarium upowszechniające dla uczniów zawodowych szkół średnich z Tallinna i okolicy. Seminarium miało miejsce w Tallinn University of Technology. W seminarium, które poprowadził prof. Anton Rassolkin, koordynator projektu w uczelni estońskiej wzięło udział 30 uczniów średnich szkół zawodowych wraz z opiekunami. Seminarium poświęcone było wszystkim rezultatom projektu, … Czytaj dalej

Seminarium upowszechniające w THM

W dniu 25 stycznia 2023 r. na THM – University of Applied Sciences we Friedbergu odbyło się seminarium upowszechniające, mające na celu promocję wyników projektu Relabema wśród ponad 50 uczniów z różnych szkół średnich z Niemiec. Prof. Rafael Greszczyński, koordynator projektu w THM, przedstawił prezentację wprowadzającą do projektu, zaprezentował rezultaty dotyczące platformy dydaktycznej mechatroniki, zdalnego … Czytaj dalej

RELABEMA Summer School w Estonii

W dniach 11-21 września 2022 roku w Estonii miały miejsce pierwsze pilotażowe warsztaty treningowe projektu RELABEMA. Warsztaty dedykowane były studentom ośrodków partnerskich projektu i miały na celu pierwszy praktyczny test rezultatów projektu, którym są laboratoria zdalne elektrotechniki, mechatroniki i automatyki. W warsztatach udział wzięło udział 40 studentów (w tym 34 studentów uczestniczących w mobilności międzynarodowej … Czytaj dalej

Śródokresowe spotkanie koordynatorów w Timisoarze

Śródokresowe spotkanie koordynatorów projektu zorganizowane zostało w dniach 9-10 maja 2022 roku w Timisoarze w Rumunii. Ośrodkiem goszczącym była rumuńska uczelnia partnerska projektu University Politehnica Timisoara, a gospodarzem spotkania prof. Marian Greconici. Dwudniowe spotkanie miało na celu ewaluację dotychczas przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz przygotowanie wydarzeń nadchodzących, w szczególności pierwszych warsztatów pilotażowych dla studentów … Czytaj dalej

Wizyta studyjna w laboratoriach wirtualnej rzeczywistości

Wizyta studyjna poświęcona tematyce i laboratorium wirtualnej rzeczywistości miała miejsce u litewskiego partnera projektu – Vilnius Gediminas Technical University (VilniusTech) w Wilnie w dniach 26-30 kwietnia 2022 roku. Miejscem spotkania był Wydział Elektroniki VGTU. Wizyta dedykowana była kadrze i koordynatorom wszystkich ośrodków partnerskich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tallinn University of Technology … Czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące

W dniach 7 – 8 listopada 2022 r. Uniwersytet Zielonogórski był gospodarzem podsumowującego spotkania koordynatorów projektu RELABEMA. Celem spotkania było przede wszystkim podsumowanie i ocena realizacji laboratoriów dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia w trybie zdalnym. Laboratoria te stanowiły główne rezultaty pracy intelektualnej w projekcie. Spotkanie miało też na celu zaplanowanie przygotowanie warsztatów pilotażowych C4 mających na … Czytaj dalej

Spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie koordynatorów (tzw. pre-Kick-off meeting) miało formę telekonferencji online i odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku. Koordynatorzy uzgodnili podstawowe założenia do realizacji projektu, omówili wymaganą dokumentację projektową oraz zaplanowali pierwszy etap działań. Pierwsze spotkanie koordynatorów w formie kontaktowej zostało zorganizowane w Giessen w Niemczech 24-27 października 2021 r. Ośrodkiem goszczącym było THM, … Czytaj dalej

RELABEMA C4 Pilot Training

W dniach 19 – 27 kwietnia 2023 koordynator projektu – Politechnika Śląska była gospodarzem drugich, a zarazem ostatnich pilotażowych warsztatów projektu RELABEMA, mających na celu weryfikację opracowanych narzędzi edukacyjnych do zdalnej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych elektrotechniki, automatyki i mechatroniki. W warsztatach udział wzięło 42 studentów, spośród których 26 reprezentowało uczelnie zagraniczne. Zajęcia w ramach warsztatów prowadziło … Czytaj dalej

Wizyta studyjna w laboratoriach sensorów i sygnałów

Wizyta studyjna poświęcona zagadnieniom praktycznego kształcenia w laboratoriach sensorów i sygnałów odbyła się na początku grudnia 2021 roku i została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski. Koordynatorem wydarzenia był prof. Ryszard Rybski. Wydarzenie trwało 5 dni, a uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich akademickich ośrodków partnerskich. Pierwszy dzień miał charakter inauguracyjny i składał się ze spotkań uczestników w … Czytaj dalej