Spotkanie podsumowujące

Ostatnie spotkanie koordynatorów podsumowujące projekt oraz poprzedzające przygotowanie raportu końcowego, planowane jest na początku 2023 roku. Gospodarzem spotkania będzie lider projektu – Politechnika Śląska

Spotkanie śródokresowe

Spotkanie śródokresowe projektu, mające na celu ewaluację dotychczas przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz przygotowanie wydarzeń nadchodzących, planowane jest w Timisoarze w Rumunii późną wiosną 2022. Ośrodkiem goszczącym będzie rumuńska uczelnia partnerska projektu University Politehnica Timisoara, a gospodarzem spotkania prof. Marian Greconici. Spotkanie, oprócz zasadniczych spraw administracyjno-organizacyjnych projektu będzie okazją do zapoznania się z potencjałem … Czytaj dalej

Spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie koordynatorów (tzw. pre-Kick-off meeting) miało formę telekonferencji online i odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku. Koordynatorzy uzgodnili podstawowe założenia do realizacji projektu, omówili wymaganą dokumentację projektową oraz zaplanowali pierwszy etap działań. Pierwsze spotkanie koordynatorów w formie kontaktowej zostało zorganizowane w Giessen w Niemczech 24-27 października 2021 r. Ośrodkiem goszczącym było THM, … Czytaj dalej

RELABEMA PhD Competition

Drugie warsztaty pilotażowe będą miały formę szkoły letniej połączonej z konkursem dla doktorantów i młodych pracowników naukowych na najlepszego wykładowcę praktycznego. Organizatorem warsztatów i jednostką goszczącą będzie lider projektu – Politechnika Śląska. W warsztatach udział wezmą głównie studenci ośrodka goszczącego oraz przedstawiciele ośrodków partnerskich. Wykładowcami będą doktoranci, będący jednocześnie uczestnikami konkursu oraz kadra (profesorowie) ze … Czytaj dalej

RELABEMA Summer School

Pierwsze pilotażowe warsztaty szkoleniowe dla studentów w ramach projektu RELABEMA planowane są do realizacji w połowie 2022 roku. Ich organizatorem – organizacją goszczącą będzie Tallinn University of Technology, a warsztaty będą mieć miejsce w Estonii, głównie w Tallinnie. Wykładowcami będą pracownicy naukowi ośrodków partnerskich, a część zajęć zrealizowana zostanie za pomocą narzędzi wypracowanych w projekcie, … Czytaj dalej

Wizyta studyjna w laboratoriach sensorów i sygnałów

Wizyta studyjna poświęcona zagadnieniom praktycznego kształcenia w laboratoriach sensorów i sygnałów odbyła się na początku grudnia 2021 roku i została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski. Koordynatorem wydarzenia był prof. Ryszard Rybski. Wydarzenie trwało 5 dni, a uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich akademickich ośrodków partnerskich. Pierwszy dzień miał charakter inauguracyjny i składał się ze spotkań uczestników w … Czytaj dalej