RELABEMA Summer School w Estonii

W dniach 11-21 września 2022 roku w Estonii miały miejsce pierwsze pilotażowe warsztaty treningowe projektu RELABEMA. Warsztaty dedykowane były studentom ośrodków partnerskich projektu i miały na celu pierwszy praktyczny test rezultatów projektu, którym są laboratoria zdalne elektrotechniki, mechatroniki i automatyki. W warsztatach udział wzięło udział 40 studentów (w tym 34 studentów uczestniczących w mobilności międzynarodowej … Czytaj dalej

Śródokresowe spotkanie koordynatorów w Timisoarze

Śródokresowe spotkanie koordynatorów projektu zorganizowane zostało w dniach 9-10 maja 2022 roku w Timisoarze w Rumunii. Ośrodkiem goszczącym była rumuńska uczelnia partnerska projektu University Politehnica Timisoara, a gospodarzem spotkania prof. Marian Greconici. Dwudniowe spotkanie miało na celu ewaluację dotychczas przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz przygotowanie wydarzeń nadchodzących, w szczególności pierwszych warsztatów pilotażowych dla studentów … Czytaj dalej

Wizyta studyjna w laboratoriach wirtualnej rzeczywistości

Wizyta studyjna poświęcona tematyce i laboratorium wirtualnej rzeczywistości miała miejsce u litewskiego partnera projektu – Vilnius Gediminas Technical University (VilniusTech) w Wilnie w dniach 26-30 kwietnia 2022 roku. Miejscem spotkania był Wydział Elektroniki VGTU. Wizyta dedykowana była kadrze i koordynatorom wszystkich ośrodków partnerskich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tallinn University of Technology … Czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące

Ostatnie spotkanie koordynatorów podsumowujące projekt oraz poprzedzające przygotowanie raportu końcowego, planowane jest na początku 2023 roku. Gospodarzem spotkania będzie lider projektu – Politechnika Śląska

Spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie koordynatorów (tzw. pre-Kick-off meeting) miało formę telekonferencji online i odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku. Koordynatorzy uzgodnili podstawowe założenia do realizacji projektu, omówili wymaganą dokumentację projektową oraz zaplanowali pierwszy etap działań. Pierwsze spotkanie koordynatorów w formie kontaktowej zostało zorganizowane w Giessen w Niemczech 24-27 października 2021 r. Ośrodkiem goszczącym było THM, … Czytaj dalej

RELABEMA PhD Competition

Drugie warsztaty pilotażowe będą miały formę szkoły letniej połączonej z konkursem dla doktorantów i młodych pracowników naukowych na najlepszego wykładowcę praktycznego. Organizatorem warsztatów i jednostką goszczącą będzie lider projektu – Politechnika Śląska. W warsztatach udział wezmą głównie studenci ośrodka goszczącego oraz przedstawiciele ośrodków partnerskich. Wykładowcami będą doktoranci, będący jednocześnie uczestnikami konkursu oraz kadra (profesorowie) ze … Czytaj dalej

Wizyta studyjna w laboratoriach sensorów i sygnałów

Wizyta studyjna poświęcona zagadnieniom praktycznego kształcenia w laboratoriach sensorów i sygnałów odbyła się na początku grudnia 2021 roku i została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski. Koordynatorem wydarzenia był prof. Ryszard Rybski. Wydarzenie trwało 5 dni, a uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich akademickich ośrodków partnerskich. Pierwszy dzień miał charakter inauguracyjny i składał się ze spotkań uczestników w … Czytaj dalej