RELABEMA Summer School w Estonii

W dniach 11-21 września 2022 roku w Estonii miały miejsce pierwsze pilotażowe warsztaty treningowe projektu RELABEMA. Warsztaty dedykowane były studentom ośrodków partnerskich projektu i miały na celu pierwszy praktyczny test rezultatów projektu, którym są laboratoria zdalne elektrotechniki, mechatroniki i automatyki. W warsztatach udział wzięło udział 40 studentów (w tym 34 studentów uczestniczących w mobilności międzynarodowej i 6 studentów reprezentujących ośrodek goszczący – TalTech) oraz 15 wykładowców ze wszystkich uczelni partnerskich. Wydarzenie koordynował prof. Anton Rassõlkin wspólnie z zespołem z Electrical Machines Research Group.

Miejscem realizacji warsztatów był Tallinn University of Technology. Zasadnicza ich część miała miejsce w kampusie głównym w Tallinnie. Dwa dni uczestnicy spędzili również w Särghaua Earth Science Centre będącym zamiejscowym ośrodkiem uniwersytetu, ale odległym o ponad 100 km od głównego kampusu. Głównym elementem warsztatów był udział studentów w eksperymentalnych ćwiczeniach laboratoryjnych realizowanych zdalnie na bazie czterech rezultatów pracy intelektualnej, przygotowanych w projekcie przez ośrodki partnerskie. Studenci podzieleni na cztery grupy spędzili dwa pełne dni realizując kolejno poszczególne ćwiczenia laboratoryjne: laboratorium sterowania napędami opracowane prze uczelnię goszczącą (realizowane również za pośrednictwem środków zdalnego dostępu), laboratorium energoelektroniki opracowane przez Politechnikę Śląską, laboratorium wirtualnej rzeczywistości w elektrotechnice opracowane przez Vilnius Gediminas Technical University oraz laboratorium sensorów i pomiarów opracowane przez Uniwersytet Zielonogórski. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców wskazanych ośrodków naukowych – część wykładowców pozostawała w laboratoriach obsługując część stacjonarną ćwiczeń, a część z nich uczestniczyła w ćwiczeniach, podobnie jak studenci w sposób zdalny.

Ważnym elementem programu szkolenia było zwiedzanie kampusu i laboratoriów uczelni goszczącej. Zajęciom tym poświęcone były kolejne dwa pełne dni warsztatów. Pierwsza wizyta miała miejsce w dniu rozpoczynającym spotkanie i dotyczyła ogólnej struktury uczelni, wydziałów, ośrodków ogólnouniwersyteckich i infrastruktury studenckiej. Wizytę na uczelni koordynowała p. Anna-Maria Nizovtseva – pracownik Działu Współpracy z Zagranicą. Druga wizyta miała miejsce już po pierwszej serii ćwiczeń projektowych i była poświęcona na wizyty w laboratoriach związanych z tematyką projektu, czyli mechatroniki, maszyn elektrycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, wysokich napięć i innych.

Trzecia grupa aktywności projektowych to aktywności mające na celu integrację uczestników. Ta część warsztatów została zrealizowana głównie w Särghaua Earth Science Centre. Uczestnicy wysłuchali wykładów prof. Antona Rassõlkina na temat roli mechatroniki we współczesnej technice oraz Dr Toomasa Vaimanna na temat diagnostyki maszyn elektrycznych. W ramach zajęć integracyjnych doktoranci z TalTech oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych zorganizowali dwie serie gier integracyjnych, gdzie uczestnicy musieli zmierzyć się z wyzwaniami nie tylko o charakterze intelektualnym, ale także zadaniami manualnymi i sprawnościowymi. Zwycięzcy konkurencji nagradzani byli okolicznościowymi upominkami. Wieczorem miała miejsce kolacja grillowa oraz tradycyjna estońska sauna, pozwalająca zgłębić nieco miejscowe zwyczaje.

W trakcie warsztatów nie brakło czasu również na poznanie piękna i kultury samej Estonii. Uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Tallinna, które poprowadził dr Toomas Vaimann. W trakcie zwiedzania nie brakło interesujących opowieści o legendach, historii i ciekawostkach geograficznych związanych ze stolicą Estonii. Korzystając z czasu wolnego w weekend znaczna grupa uczestników zwiedziła też uroczy Zamek Rakvere położony w połowie drogi między Tallinnem a Narwą. Niektórzy też postanowili odwiedzić odległą o 80 km stolicę Finlandii – Helsinki, korzystając z bardzo sprawnej i wygodnej komunikacji promowej. Ważnym elementem tej części projektu było również spotkanie uczestników z trzech polskich ośrodków: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych z Ambasadorem Polski w Estonii, panem Grzegorzem Kozłowskim.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy wypełnili anonimową elektroniczną ankietę wskazującą na kierunki rozwoju i poprawy zarówno jakości laboratoriów opracowywanych w projekcie, jak i organizacji samych warsztatów pilotażowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na zadane w ankiecie pytanie o ponowny udział w takim wydarzeniu, wszyscy uczestnicy odpowiedzieli, że są takim działaniem zainteresowani. W projekcie zaplanowane są jeszcze drugie warsztaty pilotażowe, przewidziane do realizacji w Polsce, w Politechnice Śląskiej w 2023 roku.