RELABEMA Summer School

Pierwsze pilotażowe warsztaty szkoleniowe dla studentów w ramach projektu RELABEMA planowane są do realizacji w połowie 2022 roku. Ich organizatorem – organizacją goszczącą będzie Tallinn University of Technology, a warsztaty będą mieć miejsce w Estonii, głównie w Tallinnie. Wykładowcami będą pracownicy naukowi ośrodków partnerskich, a część zajęć zrealizowana zostanie za pomocą narzędzi wypracowanych w projekcie, jako jego rezultatów pracy intelektualnej. Warsztaty będą trwać 10 dni i weźmie w nich udział ponad 30 studentów oraz kilku uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia Śl.