Spotkania koordynatorów

Spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie koordynatorów (tzw. pre-Kick-off meeting) miało formę telekonferencji online i odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku. Koordynatorzy uzgodnili podstawowe założenia do realizacji projektu, omówili wymaganą dokumentację projektową oraz zaplanowali pierwszy etap działań. Pierwsze spotkanie koordynatorów w formie kontaktowej zostało zorganizowane w Giessen w Niemczech 24-27 października 2021 r. Ośrodkiem goszczącym było THM… Czytaj dalej

Spotkanie śródokresowe

Śródokresowe spotkanie koordynatorów projektu zorganizowane zostało w dniach 9-10 maja 2022 roku w Timisoarze w Rumunii. Ośrodkiem goszczącym była rumuńska uczelnia partnerska projektu University Politehnica Timisoara, a gospodarzem spotkania prof. Marian Greconici. Dwudniowe spotkanie miało na celu ewaluację dotychczas przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz przygotowanie wydarzeń nadchodzących, w szczególności pierwszych warsztatów pilotażowych dla studentów oraz prezentację ośrodka partnerskiego… Czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące

W dniach 7 – 8 listopada 2022 r. Uniwersytet Zielonogórski był gospodarzem podsumowującego spotkania koordynatorów projektu RELABEMA. Celem spotkania było przede wszystkim podsumowanie i ocena realizacji laboratoriów dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia w trybie zdalnym. Czytaj dalej