Spotkania koordynatorów

Spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie koordynatorów (tzw. pre-Kick-off meeting) miało formę telekonferencji online i odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku. Koordynatorzy uzgodnili podstawowe założenia do realizacji projektu, omówili wymaganą dokumentację projektową oraz zaplanowali pierwszy etap działań. Pierwsze spotkanie koordynatorów w formie kontaktowej zostało zorganizowane w Giessen w Niemczech 24-27 października 2021 r. Ośrodkiem goszczącym było THM… Czytaj dalej

Spotkanie śródokresowe

Śródokresowe spotkanie koordynatorów projektu zorganizowane zostało w dniach 9-10 maja 2022 roku w Timisoarze w Rumunii. Ośrodkiem goszczącym była rumuńska uczelnia partnerska projektu University Politehnica Timisoara, a gospodarzem spotkania prof. Marian Greconici. Dwudniowe spotkanie miało na celu ewaluację dotychczas przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz przygotowanie wydarzeń nadchodzących, w szczególności pierwszych warsztatów pilotażowych dla studentów oraz prezentację ośrodka partnerskiego… Czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące

Ostatnie spotkanie koordynatorów podsumowujące projekt oraz poprzedzające przygotowanie raportu końcowego, planowane jest na początku 2023 roku. Gospodarzem spotkania będzie lider projektu – Politechnika Śląska