Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice i automatyce

Digital platform supporting remote laboratory classes in electrical engineering, mechatronics and automation


Aktualności i bieżące wydarzenia

10 grudnia 2021 r.

Wizyta studyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim W dniach 5-9 grudnia 2021 na Uniwersytecie Zielonogórskim miała miejsce wizyta studyjna partnerów projektu. Uczestnicy zapoznali się z bazą laboratoryjną uczelni oraz wynikami dotychczasowej realizacji rezultatów intelektualnych projektu. Więcej informacji dostępne tutaj

8 października 2021 r.

Międzynarodowe spotkanie projektowe w THM W dniach 24-27 października 2021 w Giessen w Niemczech odbyło się pierwsze spotkanie kontaktowe koordynatorów projektu. Spotkanie miało na celu omówienie postępów w realizacji projektu oraz zaplanowanie działań projektowych planowanych w najbliższej przyszłości. Więcej informacji dostępne tutaj

31 marca 2021 r.

Pre kick-off meeting projektu W dniu 31 marca 2021 miało miejsce dwugodzinne spotkanie inauguracyjne koordynatorów projektu RELABEMA. Spotkanie odbyło się w formule online za pośrednictwem komunikatora ZOOM i poświęcone było zaplanowaniu pierwszych aktywności w ramach projektu oraz przeprowadzeniu odpowiednich procedur administracyjnych umożliwiających formalne uruchomienie projektu we wszystkich ośrodkach partnerskich. Rozpoczęty 1 marca 2021 projekt będzie realizowany przez 24 miesiące przez 7 organizacji partnerskich z 5 krajów. Więcej informacji dostępne tutaj