Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice i automatyce

Digital platform supporting remote laboratory classes in electrical engineering, mechatronics and automation


Aktualności i bieżące wydarzenia

19 kwietnia 2023 r.

RELABEMA C4 Pilot Training W dniach 19 – 27 kwietnia 2023 koordynator projektu – Politechnika Śląska była gospodarzem drugich, a zarazem ostatnich pilotażowych warsztatów projektu RELABEMA, mających na celu weryfikację opracowanych narzędzi edukacyjnych do zdalnej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych elektrotechniki, automatyki i mechatroniki. Więcej informacji dostępne tutaj

7 listopada 2022 r.

Spotkanie podsumowujące koordynatorów w Zielonej Górze W dniach 7 – 8 listopada 2022 r. Uniwersytet Zielonogórski był gospodarzem podsumowującego spotkania koordynatorów projektu RELABEMA. Celem spotkania było przede wszystkim podsumowanie i ocena realizacji laboratoriów dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia w trybie zdalnym. Więcej informacji dostępne tutaj

30 września 2022 r.

RELABEMA Summer School w Estonii W dniach 11-21 września 2022 r. odbyły się w Estonii warsztaty pilotażowe projektu dedykowane dla studentów z ośrodków partnerskich. Gospodarzem warsztatów był Tallinn University of Technology, a w ramach aktywności odbyły się zdalne zajęcia laboratoryjne, miało miejsce zwiedzanie uczelni i laboratoriów wydziałowych, a także szereg wydarzeń integracyjnych i kulturalnych. Więcej informacji dostępne tutaj

16 maja 2022 r.

Śródokresowe spotkanie koordynatorów w Timisoarze W dniach 9-10 maja 2022 roku w University Politehnica Timisoara w Rumunii miało miejsce śródokresowe spotkanie koordynatorów projektu. Dwudniowe spotkanie miało na celu ewaluację dotychczasowych działań i przygotowanie do nadchodzących warsztatów pilotażowych. Więcej informacji dostępne tutaj

4 maja 2022 r.

Wizyta studyjna w Vilnius Gediminas Technical University (VilniusTech) W dniach 26-30 kwietnia 2022 r. miała miejsce wizyta studyjna w VilniusTech w Wilnie. Uczestnicy odwiedzili laboratoria uczelni na Wydziale Elektroniki, przedyskutowali postępy projektu oraz odbyli wizyty studyjne w kilku jednostkach przemysłowych Litwy. Więcej informacji dostępne tutaj

10 grudnia 2021 r.

Wizyta studyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim W dniach 5-9 grudnia 2021 na Uniwersytecie Zielonogórskim miała miejsce wizyta studyjna partnerów projektu. Uczestnicy zapoznali się z bazą laboratoryjną uczelni oraz wynikami dotychczasowej realizacji rezultatów intelektualnych projektu. Więcej informacji dostępne tutaj

8 października 2021 r.

Międzynarodowe spotkanie projektowe w THM W dniach 24-27 października 2021 w Giessen w Niemczech odbyło się pierwsze spotkanie kontaktowe koordynatorów projektu. Spotkanie miało na celu omówienie postępów w realizacji projektu oraz zaplanowanie działań projektowych planowanych w najbliższej przyszłości. Więcej informacji dostępne tutaj

31 marca 2021 r.

Pre kick-off meeting projektu W dniu 31 marca 2021 miało miejsce dwugodzinne spotkanie inauguracyjne koordynatorów projektu RELABEMA. Spotkanie odbyło się w formule online za pośrednictwem komunikatora ZOOM i poświęcone było zaplanowaniu pierwszych aktywności w ramach projektu oraz przeprowadzeniu odpowiednich procedur administracyjnych umożliwiających formalne uruchomienie projektu we wszystkich ośrodkach partnerskich. Rozpoczęty 1 marca 2021 projekt będzie realizowany przez 24 miesiące przez 7 organizacji partnerskich z 5 krajów. Więcej informacji dostępne tutaj