Zespół projektowy

Projekt był realizowany przez konsorcjum sześciu ośrodków akademickich oraz jednej średniej szkoły technicznej. Liderem projektu byłą Politechnika Śląska, uczelnia akademicka, laureat konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Działania lidera były wspierane przez Uniwersytet Zielonogórski, Tallinn University of Technology (największą uczelnię techniczną Estonii), Vilnius Gediminas Technical University – Vilnius Tech, University Politehnica Timisoara oraz uczelnię techniczną Środkowej Hesji: Technische Hochschule Mittelhessen. Partnerem projektu był także Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śl. Pięciu spośród partnerów od wielu lat współpracuje w zakresie dydaktyki w sieci CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe) i realizuje kształcenie w ramach studiów zintegrowanych (o podwójnym dyplomie). Dodatkowo, trzech spośród partnerów w latach 2017-2019 zrealizowało projekt Partnerstwa Strategicznego w zakresie poprawy jakości kształcenia technicznego w szkołach średnich.