E-laboratorium

W ramach projektu opracowany został zespół czterech rezultatów intelektualnych w postaci narzędzi (interfejsów, aplikacji) umożliwiających realizację wybranych (kluczowych w obszarze elektrotechniki, automatyki i mechatroniki) zajęć laboratoryjnych w formie zdalnej, emulowanej w taki sposób, aby odzwierciedlała w możliwie największym stopniu zajęcia realizowane kontaktowo w danym laboratorium oraz zapewniała odpowiednią interakcję studentów (możliwość wpływania na przebieg i wyniki ćwiczenia laboratoryjnego). Rezultaty te osiągnięto poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi informatycznych, wykorzystanie rzeczywistej aparatury laboratoryjnej przystosowanej w ramach projektu do sterowania zdalnego oraz materiałów multimedialnych, w tym elementów i aplikacji wirtualnej rzeczywistości, zrealizowanych w warunkach laboratoryjnych.

W projekcie opracowano cztery zasadnicze rezultaty intelektualne, oznaczone jako O1 – O4, dotyczące czterech różnych laboratoriów tematycznych: mechatroniki, energoelektroniki, wirtualnej rzeczywistości i techniki pomiarowej. Szczegółowy opis poszczególnych laboratoriów zamieszczono poniżej wraz z informacją na temat dostępu do poszczególnych platform zajęciowych przez użytkowników zewnętrznych.

Rezultat O1 – Platforma mechatronikiwięcej

Rezultat O2 – Zdalne laboratorium energoelektronikiwięcej

Rezultat O3 – Laboratorium wirtualnej rzeczywistościwięcej

Rezultat O4 – Zdalne laboratorium metrologii i sensorówwięcej