RELABEMA C4 Pilot Training

W dniach 19 – 27 kwietnia 2023 koordynator projektu – Politechnika Śląska była gospodarzem drugich, a zarazem ostatnich pilotażowych warsztatów projektu RELABEMA, mających na celu weryfikację opracowanych narzędzi edukacyjnych do zdalnej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych elektrotechniki, automatyki i mechatroniki. W warsztatach udział wzięło 42 studentów, spośród których 26 reprezentowało uczelnie zagraniczne. Zajęcia w ramach warsztatów prowadziło łącznie 18 wykładowców, w tym 9 z uczelni partnerskich. Koordynatorem wydarzenia był prof. Mariusz Stępień wraz z pracownikami Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki.

Bazą pobytową uczestników był ośrodek edukacyjno-konferencyjny w Ustroniu. Tam odbywała się zasadnicza część zajęć integracyjnych i ogólnoedukacyjnych. Natomiast kluczowa część warsztatów szkoleniowych odbywała się w kampusie Politechniki Śląskiej. Część ta obejmowała realizację zajęć laboratoryjnych w ramach opracowanych w ramach projektu narzędzi dydaktycznych. Trzy spośród opracowanych laboratoriów odbywały się zdalnie, natomiast laboratorium energoelektroniki opracowane przez koordynatora, studenci realizowali w formie stacjonarnej (opracowane stanowiska dają możliwość realizacji ćwiczeń zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie). Studenci podzieleni zostali na cztery międzynarodowe grupy, w których zwiedzili kampus oraz wybrane laboratoria uczelni goszczącej, a następnie zrealizowali zdalne laboratoria pilotażowe: laboratorium sterowania napędami opracowane przez Tallinn University of Technology, laboratorium wirtualnej rzeczywistości opracowane przez Vilnius Gediminas Technical University, laboratorium metrologii opracowane przez Uniwersytet Zielonogórski oraz laboratorium energoelektroniki opracowane przez Politechnikę Śląską.

Aktywności pozauczelniane obejmowały: wizytę w Obserwatorium Geofizycznym Instytutu Geofizyki PAN w Raciborzu, zwiedzanie raciborskiego zamku piastowskiego, wizytę edukacyjną w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, wizytę techniczną w Radiostacji gliwickiej oraz warsztaty modelowania numerycznego zrealizowane w ośrodku w Ustroniu. W ramach działań rekreacyjno-wypoczynkowych uczestnicy zrealizowali trekking w Beskidzie Śląskim, wchodząc między innymi na szczyt Czantoria Wielka oraz w ramach zapoznania z kulturą polską odwiedzili Kraków i Wadowice.

W ciągu 10 dni realizacji warsztatów uczestnicy mieli zatem możliwość nabycia nowej wiedzy i umiejętności z zakresu działań merytorycznych projektu, ale mieli także możliwość integracji, nawiązania wzajemnych relacji oraz poznania miejsca i okolicy w której realizowane były warsztaty. Na ich zakończenie uczestnicy podzielili się swoją opinią z organizatorami wypełniając prostą ankietę ewaluacyjną (ankieta zawierała kilka pytań zamkniętych, ale dawała też możliwość wyrażenia opinii o charakterze otwartym). Zostanie ona wykorzystana przy organizacji kolejnych działań edukacyjnych o podobnym charakterze.