RELABEMA PhD Competition

Drugie warsztaty pilotażowe będą miały formę szkoły letniej połączonej z konkursem dla doktorantów i młodych pracowników naukowych na najlepszego wykładowcę praktycznego. Organizatorem warsztatów i jednostką goszczącą będzie lider projektu – Politechnika Śląska. W warsztatach udział wezmą głównie studenci ośrodka goszczącego oraz przedstawiciele ośrodków partnerskich. Wykładowcami będą doktoranci, będący jednocześnie uczestnikami konkursu oraz kadra (profesorowie) ze wszystkich ośrodków partnerskich projektu. Warsztaty będą trwać 10 dni i planowane są do organizacji jesienią 2022 roku.