Spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie koordynatorów (tzw. pre-Kick-off meeting) miało formę telekonferencji online i odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku. Koordynatorzy uzgodnili podstawowe założenia do realizacji projektu, omówili wymaganą dokumentację projektową oraz zaplanowali pierwszy etap działań.

Pierwsze spotkanie koordynatorów w formie kontaktowej zostało zorganizowane w Giessen w Niemczech 24-27 października 2021 r. Ośrodkiem goszczącym było THM, a rolę gospodarza spotkania pełnił prof. Rafael Greszczynski wspólnie z prof. Mariusem Klyttą, koordynatorem sieci CUCEE, gdyż spotkanie to połączone było z tradycyjnym jesiennym spotkaniem partnerskim sieci CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe www.e-cucee.eu).

Zasadnicza część spotkania miała miejsce 25 i 26 października 2021 r. Pierwszego dnia nowi członkowie sieci mieli możliwość zapoznania się z bazą badawczo-dydaktyczną uczelni goszczącej, a koordynatorzy sieci CUCEE odbyli spotkanie robocze sieci. W trakcie tej sesji miało również miejsce spotkanie z Wiceprezydentem THM, prof. Olafem Bergerem. Po południu uczestnicy spotkania zwiedzili z przewodnikiem miasto, zapoznając się z jego historią i charakterystycznymi miejscami.

Drugi dzień spotkania, to sesja robocza projektu. W jej pierwszej części uczestnicy przedstawili się wzajemnie, co do potencjału oraz kierunku prowadzonych badań i dydaktyki. Nieco obszerniejszą prezentację w tej części przedstawił partner, który dla większości współpracujących ośrodków jest nową uczelnią partnerską, mianowicie University Politehnica Timisoara. Prezentacji ośrodka dokonał prof. Marian Greconici. Druga część spotkania poświęcona była prezentacji postępów przy opracowywaniu rezultatów intelektualnych projektu. Stosowne prezentacje przedstawili koordynatorzy prac w ośrodkach wiodących dla danego rezultatu. Ostatni fragment spotkania, poprowadzony przez lidera projektu, prof. Mariusza Stępnia, poświęcony był sprawom administracyjnym oraz planom dotyczącym kolejnych wydarzeń w ramach projektu. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją, wspólnie z kadrą Działu Współpracy z Zagranicą THM, wspomagającą realizację projektu.