Śródokresowe spotkanie koordynatorów w Timisoarze

Śródokresowe spotkanie koordynatorów projektu zorganizowane zostało w dniach 9-10 maja 2022 roku w Timisoarze w Rumunii. Ośrodkiem goszczącym była rumuńska uczelnia partnerska projektu University Politehnica Timisoara, a gospodarzem spotkania prof. Marian Greconici. Dwudniowe spotkanie miało na celu ewaluację dotychczas przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz przygotowanie wydarzeń nadchodzących, w szczególności pierwszych warsztatów pilotażowych dla studentów oraz prezentację ośrodka partnerskiego.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był w całości prezentacji potencjału ośrodka goszczącego, czyli University Politehnica Timisoara. W pierwszej części spotkania miejsce miały trzy prezentacje przeprowadzone przez Dziekanów wydziałów związanych z tematyką projektu, to jest Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Automatyki i Techniki Obliczeniowej oraz Wydziału Elektrotechniki i Energetyki. Dodatkowo miała miejsce prezentacja Katedry Mechatroniki oraz Działu Współpracy z Zagranicą UPT. Po południu miała miejsce część socjalna spotkania. Była ona poświęcona wizycie i zwiedzaniu jednej z najbardziej znanej w okolicy winiarni Recas.

Dzień drugi spotkania poświęcony był dyskusjom na temat postępów w projekcie oraz zwiedzania bazy laboratoryjnej uczelni goszczącej. Część zasadniczą projektu uzupełniła wizyta uczestników spotkania projektowego w Eksperymentarium – ogólnodostępnej jednostce uczelni dedykowanej popularyzacji nauki, a prowadzonej głównie przez emerytowanych profesorów uczelni.

Wizyta pozwoliła na opracowanie strategii działań na kolejne okresy projektu oraz na przygotowanie kluczowych założeń do warsztatów pilotażowych projektu zaplanowanych do realizacji w Estonii jesienią 2022 roku.