Spotkanie podsumowujące

W dniach 7 – 8 listopada 2022 r. Uniwersytet Zielonogórski był gospodarzem podsumowującego spotkania koordynatorów projektu RELABEMA. Celem spotkania było przede wszystkim podsumowanie i ocena realizacji laboratoriów dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia w trybie zdalnym. Laboratoria te stanowiły główne rezultaty pracy intelektualnej w projekcie. Spotkanie miało też na celu zaplanowanie przygotowanie warsztatów pilotażowych C4 mających na celu weryfikację funkcjonalności opracowanych rezultatów intelektualnych i stanowiących ostatnie działanie edukacyjne realizowane w ramach projektu.

Spotkanie odbywało się w trakcie cyklicznego jesiennego spotkania koordynatorów sieci CUCEE (www.e-cucee.eu), w ramach której realizowany jest projekt RELABEMA (pięciu spośród siedmiu partnerów projektu to członkowie sieci). Przedmiotem spotkania była, oprócz wspomnianych wcześniej spraw dotyczących podsumowania rezultatów projektu i zaplanowania warsztatów pilotażowych, były zagadnienia dotyczące kontynuacji współpracy partnerów projektu po zakończeniu jego realizacji oraz zagadnienia związane z promocją i upowszechnianiem rezultatów projektu.

Uczestnicy spotkania, oprócz sesji roboczych, uczestniczyli w uroczystej sesji Jubileuszu XX-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i THM, w trakcie której spotkali się z władzami uczelni: JM Rektorem, prof. W. Strzyżewskim oraz prorektorami prof. A. Pieczyńskim i prof. M. Mrugalskim. Spotkanie to było okazją nie tylko do refleksji nad zrealizowanymi działaniami, ale także do podjęcia deklaracji w zakresie deklaracji współpracy na przyszłość. Spotkanie to miało istotne znacznie w zakresie zapewnienia trwałości uzyskanych w trakcie będącego już w końcowej fazie projektu RELABEMA.