Warsztaty szkoleniowe

RELABEMA Summer School

W dniach 11-21 września 2022 r. odbyły się w Estonii warsztaty pilotażowe projektu dedykowane dla studentów z ośrodków partnerskich. Gospodarzem warsztatów był Tallinn University of Technology, a w ramach aktywności odbyły się zdalne zajęcia laboratoryjne, miało miejsce zwiedzanie uczelni i laboratoriów wydziałowych, a także szereg wydarzeń integracyjnych i kulturalnych. Więcej informacji dostępne tutaj.

RELABEMA C4 Pilot Training

W dniach 19 – 27 kwietnia 2023 koordynator projektu – Politechnika Śląska była gospodarzem drugich, a zarazem ostatnich pilotażowych warsztatów projektu RELABEMA, mających na celu weryfikację opracowanych narzędzi edukacyjnych do zdalnej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych elektrotechniki, automatyki i mechatroniki. W warsztatach udział wzięło 42 studentów, spośród których 26 reprezentowało uczelnie zagraniczne. Zajęcia w ramach warsztatów prowadziło łącznie 18 wykładowców, w tym 9 z uczelni partnerskich. Koordynatorem wydarzenia był prof. Mariusz Stępień wraz z pracownikami Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. Więcej informacji dostępne tutaj