Wizyta studyjna w laboratoriach wirtualnej rzeczywistości

Wizyta studyjna poświęcona tematyce i laboratorium wirtualnej rzeczywistości miała miejsce u litewskiego partnera projektu – Vilnius Gediminas Technical University (VilniusTech) w Wilnie w dniach 26-30 kwietnia 2022 roku. Miejscem spotkania był Wydział Elektroniki VGTU.

Wizyta dedykowana była kadrze i koordynatorom wszystkich ośrodków partnerskich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tallinn University of Technology z Estonii, University of Applied Sciences Mittelhessen z Niemiec, University Politehnica Timisoara z Rumunii oraz Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego.

Ośrodek goszczący zaprezentował bazę laboratoryjną posiadaną w dyspozycji, w szczególności tę, która dedykowana jest kształceniu w obszarze automatyki, elektrotechniki i robotyki. Zaprezentowane zostały możliwości realizacji ćwiczeń praktycznych oraz przykładowe rozwiązania techniczne. Podczas wizyty miały miejsce również spotkania dyskusyjne partnerów, podczas których omówiono zadania związane z realizacją projektu, w szczególności dotyczące ćwiczeń w elektrotechnice z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Dyskutowano również o innych pracach pokrewnych, służących testowaniu i weryfikacji powstałych rozwiązań służących realizacji ćwiczeń praktycznych przez studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiono osiągnięte rezultaty oraz szczegółowo wyjaśniono stronę techniczną ćwiczeń laboratoryjnych zaplanowanych podczas planowanych warsztatów pilotażowych.

Bardzo ważnym praktycznym elementem spotkania były wizyty studyjne w obiektach otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni goszczącej. Uczestnicy spotkania odwiedzili przede wszystkim elektrownię szczytowo-pompową Kruonis ulokowaną na spiętrzeniu Niemna nieopodal Kowna, wieżę radiowo-telewizyjną w Wilnie oraz Litewskie Muzeum Etnokosmologii z bogatą ekspozycją dotyczącą astronomii. Wizyty te pozwoliły na nabycie nowej wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych głównie ze sterowaniem procesami przemysłowymi oraz technikami pomiarowymi w różnych branżach przemysłu.

Podczas wizyty studyjnej miały też miejsce spotkania o charakterze kulturalnym oraz wizyta z profesjonalnym przewodnikiem w Wilnie, mieście przepełnionym zabytkami i bogatą historią.

.