Cele projektu

Celem projektu było opracowanie czterech rezultatów intelektualnych w postaci czterech różnych laboratoriów z zakresu tematyki projektu, czterech działań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym oraz realizacja trzech działań weryfikujących i upowszechniających wyniki projektu. W ramach opracowanych rezultatów intelektualnych każde laboratorium obejmuje inny zakres tematyczny (mechatronika, energoelektronika, elektronika i smart grid oraz technika sensorowa) oraz ma nieco inną formę interfejsu platformy cyfrowej, za pomocą której będzie ono dostępne zdalnie. Wszystkie laboratoria mają formę modułową umożliwiającą dalszą rozbudowę, a opracowane interfejsy są przygotowane tak, aby ułatwić adaptację na inne zakresy tematyczne.

W ramach działań o charakterze szkoleniowym odbyły się wizyty studyjne oraz wydarzenia edukacyjne dla studentów i młodzieży szkolnej w formie szkół letnich. Wydarzenia upowszechniające, realizowane jako wydarzenia o charakterze krajowym w Polsce, Niemczech i Estonii były skierowane do różnego grona odbiorców związanych z kształceniem w obszarach technicznych.