Wizyta studyjna w laboratoriach sensorów i sygnałów

Wizyta studyjna poświęcona zagadnieniom praktycznego kształcenia w laboratoriach sensorów i sygnałów odbyła się na początku grudnia 2021 roku i została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski. Koordynatorem wydarzenia był prof. Ryszard Rybski. Wydarzenie trwało 5 dni, a uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich akademickich ośrodków partnerskich.

Pierwszy dzień miał charakter inauguracyjny i składał się ze spotkań uczestników w grupach oraz rozmów bilateralnych. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z władzami uczelni i wydziału oraz prezentacja uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej. Po południu uczestnicy zwiedzili Centrum Energetyki Odnawialnej ulokowane w filii uczelni w Sulechowie. Trzeci dzień spotkania poświęcony był dwóm zasadniczym zagadnieniom: spotkaniu roboczemu na temat postępów w przygotowaniu rezultatów intelektualnych oraz zwiedzaniu laboratoriów Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki dla których opracowywany jest rezultat O4. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia zarówno samych laboratoriów, jak i zapoznania się z funkcjonalnością rozwiązań realizowanych w ramach projektu jako narzędzia dydaktyczne do nauki zdalnej. Czwarty dzień wizyty studyjnej poświęcony był wizytom w laboratoriach pozostałych dwóch instytutów Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, a mianowicie Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki oraz Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych. Ostatniego dna spotkania uczestnicy mieli możliwość spotkań roboczych w grupach oraz wizyt w interesujących ich jednostkach uczelni (w zależności od specyfiki zagadnień, jakimi się zajmują). Oprócz spotkań roboczych w trakcie wizyty miały miejsce spotkania towarzyskie, zwiedzanie Zielonej Góry oraz jej zabytków i osobliwości, w tym górującej nad miastem Palmiarni, w której uczestnicy mieli przyjemność zjeść uroczystą kolację.