Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim jest szkołą, kształcącą młodzież na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Szkoła została utworzona w 1961 roku, początkowo jako Zasadnicza Szkoła Budowlana. W 1974 dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji, przedsiębiorstw, pracowników szkoły, uczniów oddano do użytku nowy budynek szkoły. W roku 1975 utworzono trzyletnie szkoły wieczorowe: Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie ZSZ oraz Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących na podbudowie szkoły podstawowej. W roku 1976 Zasadnicza Szkoła Budowlana otrzymała nazwę Zespołu Szkół Budowlanych.

Od 1września 1991 powstaje Technikum Elektroniczne o specjalności radiotechnika i telewizja, a od września 1994r. zostaje wprowadzona nowa specjalność – elektronika ogólna. Szkoła z Zespołu Szkół Budowlanych w 1992 r. zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Powstaje nowoczesna pracownia historyczna i pracownia języka angielskiego. W 1999 r. szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Karvinie, która trwa do dnia dzisiejszego. W ramach Liceum Technicznego w roku 2000/2001 powstała pierwsza klasa sportowa. W roku 2000 ZST był inicjatorem i organizatorem pierwszej Licealiady Szkół Średnich Powiatu Wodzisławskiego. S

zkoła nadal prężnie rozwija się, w roku szkolnym 2004/2005 utworzono III Liceum Ogólnokształcące, w jego ramach klasa sportowa. W 2004 ZST otrzymał certyfikat „Szkoła z klasą”, w roku 2006 dziewięciu nauczycieli otrzymało tytuł „Nauczyciel z klasą”. ZST to nie tylko „kuźnia” olimpijczyków. Od kilku lat, już tradycyjnie, uczniowie szkoły zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2010/2011 do bogatej oferty edukacyjnej w technikum zostanie wprowadzona nowa specjalność – technik teleinformatyk, a w roku 2012/2013 wprowadzono specjalność – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W 2011 r. szkoła obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia swojego istnienia.

Obecnie szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: a) technik informatyk i technik teleinformatyk w czteroletnim cyklu nauki, b) technik budownictwa w czteroletnim cyklu nauki, c) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w czteroletnim cyklu nauki. Efektem są wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych przez absolwentów ZST. Strona internetowa szkoły: http://www.zstwodzislaw.net/