Vilnius Gediminas Technical University

Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH) został utworzony w Wilnie, stolicy Litwy, w 1956 roku. Jest jedną z największych uczelni badawczych na Litwie, która koncentruje się na technologiach i inżynierii oraz na współpracy uczelni z biznesem. VGTU kształci prawie 10 tysięcy studentów, w tym 13% zagranicznych oraz zatrudnia 960 pracowników akademickich, w tym 72% ze stopniem doktora. Składa się z 10 wydziałów: Instytutu Lotnictwa Antanasa Gustaitisa, architektury, zarządzania przedsiębiorstwem, inżynierii lądowej, wydziału przemysłu kreatywnego, elektroniki, inżynierii środowiska, nauk podstawowych, mechaniki i inżynierii transportu. Uczelnia zawiera w swojej strukturze 3 ośrodki badawcze, 13 instytutów badawczych i 22 laboratoria badawcze.

Uczelnia współpracuje z ponad 500 instytucjami partnerskimi szkolnictwa wyższego i instytucjami badawczymi w 70 krajach, w tym w krajach Azji Środkowej oraz z około 500 partnerami biznesowymi.

VILNIUS TECH posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów w ramach Erasmus + (budowanie potencjału, międzynarodowa mobilność, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy), Horizon2020, Erasmus Mundus, Tempus, Marie-Curie i innych programów finansowanych przez UE. Każdego roku uczelnia jako partner lub koordynator realizuje ponad 40 międzynarodowych projektów, które przyczyniają się do rozwoju programu nauczania uczelni oraz ułatwiają międzynarodową działalność badawczą i akademicką.

Projekt realizowany jest przez zespół pracowników Katedry Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki w zakresie systemów wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach elektronicznych.

Strona internetowa uczelni: https://vilniustech.lt/ Strona internetowa Wydziału: https://vilniustech.lt/elektronikos-fakultetas/889