Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski powstał w 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest największą państwową uczelnią województwa lubuskiego, zatrudniającą ponad tysiąc nauczycieli akademickich. Uczelnia znajduje się w elitarnej grupie 19 polskich uniwersytetów klasycznych. Obecnie kształci się na nim ponad 10 tysięcy studentów i doktorantów. Studia prowadzone są w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe. Uniwersytet Zielonogórski tworzy 11 wydziałów oraz Collegium Medicum i Filia Uniwersytetu w Sulechowie. Ofertę kształcenia na UZ wyróżnia spośród ofert innych uniwersytetów klasycznych duża różnorodność kierunków. Jest ona konsekwencją zintegrowania dorobku naukowego i dydaktycznego uczelni, z których powstał Uniwersytet. Uczelnia prowadzi obecnie kształcenie na 63 kierunkach studiów przyporządkowanych do następujących dziedzin nauk: humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych i dziedziny sztuki oraz przynależnych do nich dyscyplin, wychodząc swoją szeroką ofertą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych kandydatów. Ważną częścią misji Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wyrównywanie szans rozwojowych regionu i jego mieszkańców oraz zwiększanie potencjału intelektualnego, ekonomicznego i artystycznego poprzez kształcenie wykwalifikowanej kadry oraz prowadzenie zaawansowanych badań. Jednym z wdrożonych rozwiązań było utworzenie w 2014 roku Parku Naukowo- Technologicznego. Zadaniem Uczelni jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników potrzebnych w regionie, Polsce i Unii Europejskiej. Studenci wszystkich kierunków od drugiego roku studiów mogą skorzystać z programu stypendialnego ERASMUS+ współfinansowanego ze środków UE i odbywać semestralne lub trwające jeden lub dwa semestry studia za granicą lub odbyć staż poza granicami Polski. Uniwersytet Zielonogórski współpracuje z ponad 160 partnerami z Europy. Umiędzynarodowienie jest bardzo ważną częścią działalności pracowników Uniwersytetu.

Projekt realizowany jest w zespole Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Działalność Instytutu skupia się między innymi wokół dokładnych pomiarów wielkości elektrycznych, konstrukcji aparatury pomiarowej, analizy i syntezy struktur i algorytmów przetwarzania w systemach pomiarowo-sterujących i innych.

Strona internetowa uczelni: https://www.uz.zgora.pl/ Strona internetowa Instytutu: http://www.imei.uz.zgora.pl/