Universitatea Politehnica Timisoara

Uniwersytet Politehnica Timișoara (UPT) założona została w 1920 roku, wkrótce po zjednoczeniu terytoriów rumuńskich, w kontekście europejskim naznaczonym przedefiniowaniem państw i po I wojnie światowej. Pierwotnie nazywana Szkołą Politechniczną w Timiszoarze – była odpowiedzią na jeden z wymogów ówczesnego społeczeństwa rumuńskiego, a mianowicie formację inżynierów. Obecnie UPT to uniwersytet zaawansowanych badań i edukacji, który jest jedną z tradycyjnych szkół rumuńskich i jest rozpoznawany w kraju i na arenie międzynarodowej, zarówno dzięki pracy pokoleń nauczycieli, jak i wybitnym osiągnięciom prestiżowych naukowców. Zgodnie z tradycją misja UPT polega na spełnianiu wymogów kompetencyjnych środowiska społecznego poprzez zapewnianie doskonałego kształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Misja uniwersytetu, niosąc ze sobą podstawowe wartości, jest jednocześnie wyrazem troski o przyszłość społeczeństwa, śledząc jego rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Struktura UPT obejmuje wydziały, katedry, instytuty i ośrodki badawcze, laboratoria, biblioteki, domy studenckie, stołówki, obiekty sportowe, obiekty usługowe i administracyjne, wydawnictwo i drukarnię oraz studenckie centrum medyczne. Na 10 wydziałach uniwersytetu kształci się około 13 500 studentów. W kampusie uczelni znajduje się 16 domów studenckich oferujących około 6500 miejsc noclegowych, stołówka studencka, studenckie centrum medyczne oraz dwa nowoczesne ośrodki sportowe. Na 25 wydziałach uczelni pracuje blisko 700 nauczycieli, a personel pomocniczy i administracyjny liczy 500 pracowników. UPT jest uznawany za wybitnego gracza na scenie badawczej zarówno w kraju, jak i za granicą. Portfolio specjalizacji oferowanych przez UPT odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, odzwierciedlając ścisły związek uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Specjalizacje są na bieżąco dostosowywane do najnowszych trendów w tej dziedzinie, dzięki czemu spełniają wymagania teoretyczne i praktyczne kształcenia absolwentów na rynku pracy. W pełni zgodny ze swoją misją umacniania się na arenie międzynarodowej, UPT rozwija obecnie owocną współpracę z wieloma uniwersytetami w Europie, USA, Kanadzie, Ameryce Południowej i Azji, w wyniku której zawarto ponad 190 umów o współpracy zawartych bezpośrednio lub w ramach programów Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest przez Katedrę Fizyki i Elektrotechniki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej.

Strona internetowa uczelni: https://www.upt.ro/ Strona int. Katedry: https://et.upt.ro/ro/departaments/bazele-fizice-ale-ingineriei