Technische Hochschule Mittelhessen

Niemiecka uczelnia Technische Hochschule Mittelhessen (University of Applied Sciences) powstała w 1971 r. Wywodzi się ona z dwóch szkół inżynierskich w Friedberg i Giessen w Hesji. Studia techniczne (STEM / MINT), uzupełniane o Szkołę Biznesową, stanowią trzon programu i główne obszary badawcze THM. Uczelnia kształci 18 500 studentów i zatrudnia około 1700 pracowników, w tym około 240 profesorów. Jest czwartą co do wielkości uczelnią techniczną w Niemczech. W trzech lokalizacjach w Gießen, Friedberg i Wetzlar prowadzi 41 kierunków licencjackich i 40 magisterskich. Jako uniwersytet nauk stosowanych (HAW) kładzie nacisk na praktyki w oparciu o aktualną wiedzę naukową. Kursy i badania są oparte na aktualnych, ale także długoterminowych potrzebach gospodarki i społeczeństwa regionu, a także na oczekiwaniach krajowych i międzynarodowych. Współpraca z wieloma korporacjami, wieloletnie doświadczenie wykładowców w sektorze prywatnym oraz struktura kursów zapewniają praktykę i promują innowacyjną siłę biznesu i społeczeństwa. Część praktyczna zajęć składa się z ćwiczeń laboratoryjnych i staży oraz obowiązkowych trzymiesięcznych zajęć praktycznych na zakończenie studiów. Ponadto wiedza wykładowców z ich kilkuletniej działalności zawodowej w sektorze prywatnym przekłada się bezpośrednio na nauczanie i opracowywanie programów nauczania. Od 2000 roku THM prowadzi również studia powiązane z praktyką zawodową – Studium Plus. Ze studiami powiązanych jest 900 partnerów biznesowych, którzy w szczególny sposób łączą praktykę zawodową ze szkoleniem akademickim. Cechą szczególną jest to, że studenci dualni studiują w pełnym wymiarze godzin i są również zatrudnieni przez jedną z firm partnerskich. W trakcie semestru uczestniczą w kursach w pełnym wymiarze godzin, a czas wolny od wykładów spędzają w firmie, aby pod nadzorem pracować nad swoimi projektami. Obszary badawcze uczelni obejmują liczne tematy inżynieryjno-ekonomiczne, a także badania dydaktyczne. Ze względu na swoją siłę badawczą THM uzyskała własne prawo do nadawania doktoratów w dziedzinie Life Science, które posiadają tylko nieliczne uczelnie nauk stosowanych w Niemczech. THM jest również członkiem Centralnego Kampusu Badawczego Hesji, wspólnie z Uniwersytetem Philipps w Marburgu i Uniwersytetem Justusa Liebiga. Oprócz wspólnych projektów badawczych, centralnym elementem jest promocja młodych naukowców poprzez doktoraty. W celu promowania umiędzynarodowienia uniwersytetu zgodnie z jego strategiczną orientacją, THM utrzymuje około 90 partnerstw z zagranicznymi uniwersytetami na całym świecie i stale zwiększa tę liczbę. THM angażuje się w internacjonalizację i cyfryzację i chciałby umożliwić mniej mobilnym studentom uczestnictwo na arenie międzynarodowej.

Projekt realizowany jest przez zespół Wydziału Inżynierii Przemysłowej (kampus Fiedberg) na bazie laboratoriów komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz wirtualnej rzeczywistości.

Strona internetowa uczelni: https://www.thm.de/ Strona internetowa Wydziału: https://www.thm.de/wi/