Tallinn University of Technology

Tallinn University of Technology (TalTech) jest nowoczesnym, międzynarodowym uniwersytetem technicznym ulokowanym w stolicy Estonii – Tallinnie, kształcącym w zakresie najnowszej wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie na globalnym konkurencyjnym rynku globalnym. Dewizą uniwersytetu jest świat cyfrowy i kształcenie zorientowane na zaawansowane technologie. Na uczelni rozwijane są unikatowe w skali światowej projekty związane z digitalizacją życia społecznego oraz wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w funkcjonowaniu społeczeństwa. Przykładem tego typu rozwiązań jest ISEAUTO – projekt autonomicznego pojazdu elektrycznego, wyposażonego w system automatycznego sterowania i niewymagającego obsługi. Prototyp pojazdu został już skonstruowany i jest wykorzystywany w kampusie uczelni. Z silnym naciskiem na umiędzynarodowienie TalTech kształci studentów tworzących silnie umiędzynarodowioną i wielokulturową grupę. W jej skład wchodzą studenci z ponad 80 krajów. Na uczelni wykłady prowadzi także wielu wykładowców z zagranicy. Jest także obecna bardzo intensywna współpraca międzynarodowa za zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami zagranicznymi i międzynarodowymi (globalnymi). Na uczelni prowadzonych jest, oprócz kursów w języku narodowym, ponad 20 pełnych kierunków kształcenia w języku angielskim, zarówno na poziomie inżynierskim, jak i magisterskim. Uczelnię można scharakteryzować w zakresie celów i zakresu realizacji projektu poprzez kilka istotnych faktów. Jest to jedyna uczelnia techniczna w Estonii, jednocześnie uczelnia najbardziej umiędzynarodowiona w kraju, posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, laboratoria i aparaturę naukową. W skład uniwersytetu wchodzi 8 wydziałów, 5 kolegiów, 21 laboratoriów. Przy uczelni działa ponad 60 różnych organizacji studenckich.

Projekt realizowany jest w Zespole Maszyn Elektrycznych (EMG) w Katedrze Elektrotechniki i Mechatroniki. Zespół specjalizuje się w sterowaniu i diagnostyce maszyn elektrycznych oraz w projektowaniu, głównie z wykorzystaniem druku 3D, małych maszyn elektrycznych.

Strona internetowa uczelni: https://taltech.ee/ Strona internetowa zespołu: https://taltech.ee/en/electrical-machine-group