Politechnika Śląska

Politechnika Śląska jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce. Jest laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Ma 75-letnią tradycję w dydaktyce, nauce i badaniach stosowanych. Ulokowana na Górnym Śląsku, najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski wnosi aktywny wkład w rozwój regionu, zarówno w zakresie technologicznym, jak i społecznym. Ze względu na kształcenie inżynierów o najwyższym światowym poziomie, Politechnika Śląska swym działaniem oddziałuje nie tylko lokalnie, ale również regionalnie i globalnie. Jest uznawana w rankingach biznesowych za „polską kuźnię prezesów”. Obecnie na prawie 200 specjalnościach i ponad 50 kierunkach kształci około 18 tys. studentów na studiach dziennych i zaocznych, na wszystkich trzech stopniach kształcenia. Uczelnia działa w strukturze 13 wydziałów i 2 instytutów na prawach wydziału, zatrudnia prawie 1700 nauczycieli akademickich.

Politechnika Śląska prowadzi intensywną współpracę międzynarodową zarówno z instytucjami naukowymi, akademickimi, jak i przemysłowymi na całym świecie. Efektem tej współpracy była i jest realizacja licznych projektów międzynarodowych. W ramach programu Erasmus+ Politechnika Śląska prowadzi na dużą skalę międzynarodową wymianę studentów i pracowników, zarówno w zakresie krajów Programu, jak i krajów partnerskich. Uczelnia jest członkiem licznych ciał gremialnych oraz towarzystw i organizacji, między innymi Alliance of Universities for Democracy (USA), European Society for Engineering Education SEFI (Brussels), European Universities Association (EUA), UNESCO International Center for Engineering Education (UICEE). W Politechnice Śląskiej rozwijane są od wielu lat innowacyjne metody kształcenia, w tym metody kształcenia, zarówno w obszarach teoretycznych, jak i technicznych. Jednym z kluczowych elementów tego kształcenia jest Platforma Zdalnej Edukacji.

W realizacji projektu uczestniczy głównie zespół Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. Katedra jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrycznego, liczy ponad 20 nauczycieli akademickich, a jej badania skupiają się na szeroko pojętej elektronice przemysłowej.

Strona internetowa uczelni: https://www.polsl.pl/ Strona internetowa Katedry: https://www.polsl.pl/re5/